Vlieland: opheldering over test met gifgas

HILVERSUM. Burgemeester Baukje Galema van Vlieland wil opheldering van het ministerie van Defensie over een test met gifgas op het eiland begin jaren vijftig. TNO deed de test, in opdracht van Defensie, op militaire oefenterreinen op Vlieland en de Veluwe. Weekblad HP/De Tijd bericht daar deze week over. Burgemeester Galema wil onder meer weten waarom het gemeentebestuur nooit is ingelicht en wat de gevolgen kunnen zijn voor de volksgezondheid. TNO heeft verklaard dat de bevolking bij de proeven niet is blootgesteld aan de gifgassen.