SNS Reaal trots op haar eigen voorzichtigheid

Voorzichtigheid, prudentie, een bescheiden risicoprofiel. Gewoonlijk geen criteria waar beleggers opgewonden van raken. Maar nu wel. SNS Reaal profiteerde vandaag van haar saaiheid.

Soms is het heerlijk om een conservatieve en voorzichtig ingestelde bank te zijn. Het is wat saai, je wordt vaak over het hoofd gezien,maar als er een kredietcrisis uitbreekt ben je de lachende derde.

De top van bank en verzekeraar SNS Reaal kon tevreden zijn vandaag. De nettowinst steeg naar een nieuw record en, veel belangrijker, de bank kon melden geen posities te hebben in de Amerikaanse markt voor subprime hypotheken. Deze risicovolle hypotheken, die opnieuw waren verpakt en daarna werden doorverkocht, zorgden voor een wereldwijde crisis toen bleek dat veel Amerikaanse huizenbezitters hun aflossingen niet meer konden opbrengen.

„We worden gehonoreerd voor ons prudente en voorzichtige beleid”, zei SNS-topman Sjoerd van Keulen vanmorgen. Niet dat de bankverzekeraar helemaal buiten schot is gebleven. Ook SNS had last van de dalingen op de internationale aandelenmarkten, waardoor haar portefeuilles minder waard werden. Bovendien waren er wel beleggingen in CDO’s (collateralized debt obligations, pakketten van samengevoegde en doorverkochte Amerikaanse hypotheken), maar die bedroegen volgens Van Keulen minder dan 1 procent van de totale beleggingsportefeuille en de meeste hebben een hoge kredietbeoordeling en zijn dus als het goed is minder risicovol dan de ‘echte’ subprime hypotheken.

„We hebben een laag en bescheiden risicoprofiel”, stelde Van Keulen, doelend op de zeer conservatieve samenstelling van de obligatieportefeuille en het afdekkingsbeleid: de aandelenpositie van de verzekeringstak was voor 70 procent afgedekt tegen neerwaartse risico’s.

De beleggers op de Amsterdamse beurs beloonden SNS vanmorgen met een koersstijging van 4 procent. Dit kwam niet door het nieuws dat SNS, in tegenstelling tot veel andere banken, geen verliezen boekt of afboekingen hoeft te doen als gevolg van de crisis. Het bedrijf uit Utrecht scherpte vanmorgen ook een aantal doelstellingen aan. Zo verwacht SNS dat het marktaandeel in de markt voor sparen 7 topt 9 procent kan gaan bedragen, nu is de doelstelling 6 tot 8 procent.

SNS Reaal had in 2007 een marktaandeel van 8,3 procent en weet dus te profiteren van de spaardrang van de Nederlanders. Het marktaandeel in de levensverzekeringen werd verhoogd naar 16 tot 19 procent (was 14 tot 17 procent) en bij de schadeverzekeringen verwacht SNS een aandeel te kunnen behalen van 6 tot 8 procent, tegen 4 tot 6 procent nu.

Op de hypotheekmarkt, waar de concurrentie groot is, werd de doelstelling niet aangepast en op 8 tot 10 procent gelaten. Het bedrijf, dat zich voornamelijk richt op de particulieren en het midden- en kleinbedrijf, moet vechten voor haar positie op de krimpenden hypothekenmark. Wel zei Van Keulen dat prijsvechters als Bank of Scotland het moeilijk hebben op de hypothekenmarkt omdat het duurder is geworden om aan geld te komen.

Voor het lopende jaar durfde hij geen specifieke verwachting te geven. „Als alle jaarverslagen van de financiële concern gepubliceerd zijn, komt er hopelijk meer rust en duidelijkheid. De topman houdt rekening met een recessie in de VS en stelde dat het afwachten is wat de invloed van een recessie zal zijn op de afzet van financiële producten. „Niet om ultravoorzichtig te zijn, maar het is moeilijk om koffiedik te kijken.”

    • Heleen de Graaf