Productie groene stroom gedaald

De productie van duurzame elektriciteit is het afgelopen jaar gedaald. Het aandeel van duurzame stroom in het binnenlands elektriciteitsverbruik daalde van 6,5 naar 6 procent. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren bekend.

Volgens het CBS wordt de daling veroorzaakt door een forse afname van het stoken van biomassa in elektriciteitscentrales. In de zomer van 2006 werd de subsidie daarvoor afgeschaft.

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zegt dat de Europese norm voor de productie van duurzame stroom in 2010, 9 procent van de totale productie, niet in gevaar komt.

De Nederlandse regering wil dat in 2020 20 procent van de elektriciteit in Nederland duurzaam wordt opgewekt. Om de productie van duurzame elektriciteit te stimuleren, begint op 1 april een nieuwe subsidieregeling. Volgens de woordvoerder van het ministerie blijkt uit het doorrekenen van deze regeling, dat de Europese doelstelling voor het jaar 2010 gehaald wordt.

Oppositiepartij GroenLinks kondigde gisteren echter aan het kabinet om opheldering te vragen. GroenLinks-Kamerlid Duyvendak meent dat het kabinet meer geld moet uittrekken dan de 270 miljoen euro die nu voor de regeling is gereserveerd.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Groene stroom

In het bericht Productie groene stroom gedaald, (21 februari, pagina 7) staat dat de Nederlandse regering wil dat in 2020 20 procent van de elektriciteit in Nederland duurzaam wordt opgewekt. Dit moet 17 procent zijn.