‘Jood Medvedev ramp voor Russen’

Als de Russische vicepremier Dmitri Medvedev op 2 maart de presidentsverkiezingen wint, heeft dit volgens de nationalistische politicus Nikolaj Bondarik rampzalige gevolgen. Rusland zal geplunderd worden door buitenlandse investeerders, de relaties met Arabische bondgenoten zullen verslechteren en tienduizenden Israëliërs zullen leidinggevende posities krijgen bij politie, leger en veiligheidsdiensten.

Dit komt volgens de leider van de afdeling Sint Petersburg van de Russische Partij doordat Medvedev een jood is, die zijn sympathieën voor het jodendom nergens verhult.

Sinds de als liberaal bekendstaande Medvedev door Poetin als zijn opvolger naar voren is geschoven, zijn de geruchten over zijn joodse afkomst toegenomen. Zoals gebruikelijk gebeurt dit op een onsmakelijke manier, waarin het woord ‘jood’ synoniem is voor al het slechte.

Nationalisten in Rusland hebben vaker de neiging om politici die hun onwelgevallig zijn als jood te bestempelen. Ook Lenin, Andropov en Gorbatsjov werden voor joden uitgemaakt.

De neiging om joden de schuld te geven van Ruslands tegenslagen is een oude Russische traditie. In 1903 werden in een Russische krant de Protocollen van de Wijzen van Zion gepubliceerd, een, zoals later bleek, door de tsaristische geheime politie gefabriceerd pamflet. Daaruit moest blijken dat joden een samenzwering tegen Rusland aan het opzetten waren, onder het mom van hervormingen. Het document gaf extra voeding aan het toch al sterke Russische antisemitisme. In het geval van Medvedev zouden vooral zijn liberale politieke standpunten op zijn mogelijk joodse afkomst wijzen.

Medvedevs woordvoerders willen geen antwoord geven op de vraag over diens afkomst. Zelf zei hij maandag dat hij op zijn 23ste orthodox gedoopt is.