Excessieve bonussen

Het stuk `Crisis? Zo werkt de economie!` van Auke Leen (nrc.next, 20 februari) houdt mij bezig. ”Het [Amerikaanse] begrotingstekort, de dalende dollarkoers en derivaten zijn geen problemen maar oplossingen in een wereld waarin overheden maar weinig hebben te doen”, stelt Leen. Waarom hebben de centrale banken dan al die miljarden dollars steun gegeven aan in nood verkerende banken? Waren zij te activistisch? Mijn perceptie van derivatenhandel is een andere: zolang het goed gaat, worden handelaren beloond met excessieve bonussen, gaat het verkeerd dan mag de overheid de banken uit de brand helpen. En de bonussen hoeven niet te worden terugbetaald.

    • Steef Boerhout Almere