Duits Unicef verliest keurmerk

Berlijn, 21 febr. De Duitse tak van Unicef is gisteren een belangrijk keurmerk kwijtgeraakt. De Duitse waakhond voor liefdadigheidsorganisaties DZI trok zijn stempel in vanwege financiële misstanden bij het VN-fonds. Unicef betaalde volgens het DZI hoge voorschotten aan fondsenwervers die niet openbaar werden gemaakt. Unicef betitelt het verlies van het stempel als een `catastrofe` en vreest dat donoren zullen weglopen.