DNA-analyse wijst nieuw syndroom aan

Rotterdam. Door genetische screening is een nieuw syndroom ontdekt onder patiënten met een verstandelijke handicap. De patiënten missen hetzelfde stuk van het vijftiende chromosoom en hebben vergelijkbare aanvullende kenmerken: epileptische aanvallen en afwijkingen aan de handen en het gezicht. Het syndroom is deze week beschreven in Nature Genetics door vooral Amerikaanse en Italiaanse auteurs. Opvallend is dat de nu ontdekte afwijking net zo veel voorkomt als aangeboren mentale handicaps die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn beschreven, zoals het Angelman- en het Williams-syndroom.