Behoedzaamheid BNP Paribas loont

BNP Paribas onderscheidt zich van haar Europese branchegenoten als de bank die het niet heeft gedaan. BNP Paribas verloor geen miljarden door toedoen van de kredietcrisis. De bank is niet ten prooi gevallen aan de escapades van avontuurlijke en ‘ongeautoriseerde’ handelaren die zijn gaan speculeren met haar eigen kapitaal. De bank heeft geen kostbare, waardevernietigende overname gedaan.

De grootste bank van Frankrijk is dezer dagen zo uitzonderlijk, dat alleen al de bevestiging dat zij vorig jaar slechts 900 miljoen euro hoefde af te schrijven als gevolg van de kredietcrisis de aandelenkoers met 2 procent heeft doen stijgen op een voor het overige negatief gestemde markt. De beperkte gevoeligheid van BNP Paribas voor de Amerikaanse markt voor risicovolle (subprime) hypotheken – grotendeels via haar Amerikaanse dochter Banc West – en voor de handel voor eigen rekening helpt verklaren hoe de bank erin is geslaagd in het laatste kwartaal van vorig jaar een nettowinst van ruim 1 miljard euro te boeken, ondanks de storm.

Behoedzaam conservatisme heeft wonderen gedaan voor BNP Paribas. Misschien heeft deze slaperige oude bank toch wel een paar pluspunten. Terwijl haar branchegenoten op hun schreden zijn teruggekeerd en hun benadering van risicobeheer herzien, kan BNP Paribas haar expansie plannen. De bank zegt dat haar Italiaanse dochter kan groeien via fusies en overnames. Zij zinspeelt erop een bod te kunnen uitbrengen op de Franse filialen die HSBC te koop aanbiedt. En zij wil binnen drie jaar de omvang van haar aanwezigheid in opkomende landen verdubbelen.

De eveneens Franse bank Société Générale past niet goed in die strategie. Een eventuele overnamepoging is volgens BNP-topman Baudouin Prot een „ingewikkelde” kwestie. Dit zou wel eens het understatement van de maand kunnen zijn. Een vijandig bod kan onzekerheid brengen en kostbaar zijn, hetgeen in strijd is met de behoedzame aanpak van de bank. De aandelen van BNP Paribas zijn nog steeds 15 procent goedkoper dan die van haar kleinere concurrent, gemeten in termen van de verhouding tussen koers en boekwaarde.

Een bieder zou – zeker in de huidige omstandigheden – een voorkeur kunnen hebben te worden uitgenodigd, al was het maar om een blik in de boeken van de te kunnen werpen. Maar Société Générale heeft duidelijk gemaakt geen prijs te stellen op een bod.

Of Société Générale nu wel of niet wordt ingelijfd, de contrasterende resultaten geven BNP Paribas het recht zich op de borst te kloppen. De bank kan op haar risicocultuur wijzen, die is gebaseerd op rigoureuze controles. Een poging om de concurrent over te nemen zou wel eens een te groot risico kunnen inhouden voor de wijze oude dame van het Franse bankwezen.

    • Pierre Briançon