Adoptie mogelijk voor ongehuwden

Rotterdam, 21 febr. Alleenstaanden en ongehuwde stellen in Europa komen in aanmerking voor het adopteren van kinderen. Over homoseksuele koppels beslissen de lidstaten zelf. Dat staat in een ontwerp-adoptieverdrag van de Raad van Europa.Pagina 2