Adoptie door alleenstaande mag in Europa

Alleenstaanden en ongehuwde stellen in Europa komen in aanmerking voor adoptie. Over homoseksuele koppels beslissen de lidstaten zelf. Dat staat in een ontwerp-adoptieverdrag van de Raad van Europa.

In Nederland mogen homoseksuelen en alleenstaanden al adopteren. Het verdrag is een herziening van de versie uit 1967. Maud de Boer, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa, vindt dat het nieuwe verdrag „helderheid” schept. „We hebben echt vooruitgang geboekt, het belang van het kind staat nu centraal.”

Om dat te bereiken, zijn verschillende regels vastgelegd: kinderen vanaf veertien jaar dienen in te stemmen met hun adoptie en toestemming van de biologische vader is vereist. Ook dringt het verdrag aan op een betere balans tussen het recht van het kind om te weten waar het vandaan komt, en de bescherming van de anonimiteit van de ouders. Het belang van het kind staat daarbij voorop.

Het zijn zaken die in Nederland al geregeld zijn. Deskundigen in Nederland hebben het verdrag nog niet gelezen en willen er daarom nog niet op reageren. Het is nog onduidelijk of in het verdrag een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende vormen van adoptie. Bij adoptie van een Nederlands kind moet de biologische vader bijvoorbeeld altijd toestemming geven aan de stiefouders die het kind adopteren.

De regel dat kinderen vanaf veertien jaar met hun eigen adoptie moeten instemmen, geldt voornamelijk bij adoptie binnen een land. Adoptie van kinderen uit andere landen kan in het algemeen tot zes jaar. Als de identiteit van de biologische ouders bekend moet zijn, wordt anoniem bevallen zoals in Frankrijk kan, onmogelijk.

Het verdrag, dat in mei ondertekend wordt, moet daarna nog door de lidstaten worden geratificeerd. Het verdrag zal alleen gelden in de landen die het ondertekenen.