‘We vonden deze producten zeer riskant’

ING heeft te lijden onder de kredietcrisis, maar veel minder dan rivalen. „We zijn zeer alert en voorzichtig”, zegt bestuursvoorzitter Tilmant.

ING-bestuursvoorzitter Michel Tilmant Foto Jørgen Krielen © Jørgen Krielen Amsterdam 09-03-2005 Michel Tilmant Krielen, Jorgen

De grootste financiële instelling van Nederland lijkt de ergste klap van de kredietcrisis te hebben ontweken. Bank en verzekeraar ING nam een verlies op beleggingen gerelateerd aan risicovolle Amerikaanse hypotheken en waardeerde beleggingen in iets minder risicovolle hypotheken. Totale schade in het vierde kwartaal: 954 miljoen euro. Over heel 2007: 1,38 miljard euro. Een flink bedrag, maar niet zoveel als sommige analisten vreesden en veel minder dan een groot aantal internationale concurrenten. ING is voorzichtig geweest met investeringen in de hypothekensector, stelt de bank-verzekeraar. „We vonden deze exotische producten complex en zeer risicovol”, zei bestuursvoorzitter Michel Tilmant vanmorgen in een telefonisch interview.

Is ING nu klaar met het afboeken op risicovolle beleggingen, of komt er nog meer dit jaar?

„Wij gaan anders om met het risicomanagement dan veel anderen. Daarom hebben we de storm op de financiële markten vooralsnog goed doorstaan. Maar niemand kan voorspellen wat er gebeuren gaat. Er is nog veel volatiliteit op de financiële markten en die zal er dit jaar ook blijven.”

ING is minder hard getroffen door de kredietcrisis dan andere internationale financiële instellingen. Hoe doet u dat?

„Wij verzamelen spaargeld en investeren dat weer. We kijken goed naar deze investeringen, ook naar de onderliggende waarde. We willen er zeker van zijn dat we terugbetaald worden. Wij hebben niet veel geïnvesteerd in exotische producten. We vonden dat deze producten zo complex waren dat we veel moesten investeren om ze te begrijpen.”

Deze producten leverden lang wel een hoog rendement op.

„De winsten die ze leverden hebben we inderdaad niet in de winst-en-verliesrekening gehad. Maar we moesten een afweging maken. Mensen vertrouwen ons met hun geld. Hoge winsten komen meestal tegen een risico dat verborgen blijft tot het te laat is. We vonden deze producten zeer riskant. Daarbij komt dat we als instelling deze producten niet zelf in de markt zetten. Instellingen die dit wel doen, hebben de neiging om ze in de boeken te laten staan, omdat de marges hoog waren.”

Een aantal banken heeft grote problemen door de kredietcrisis. Leent u nog wel geld aan deze instellingen?

„We zijn zeer alert en voorzichtig, maar moeten niet paranoïde worden. We moeten er ook voor waken dat het financiële systeem niet verlamd raakt.”

Vreest u een recessie in de VS waardoor de problemen voor banken blijven en wellicht verergeren?

„We zien momenteel licht aan het eind van de tunnel. De yield curve [het verschil tussen de lange en korte rente, red.] is in snel tempo weer groter aan het worden in de VS. Dit is de benzine voor de banken, en dus zeer belangrijk. Er zal de komende periode nog wel veel volatiliteit in de aandelenmarkt blijven, evenals in de vastgoedsector en de obligaties. Er zijn nog altijd veel zeer complexe producten in de markt.”