Vaker melding mishandeling

Haagse verpleegkundigen maken sinds begin januari altijd melding als ze kindermishandeling vermoeden. Het aantal meldingen is sindsdien vertienvoudigd, daarvoor waren verpleegkundigen bang ouders vals te beschuldigen. Naar schatting worden jaarlijks 80.000 kinderen mishandeld.

pagina 8 en 9