Ganzen moeten weg rondom Schiphol

Haarlem. Ganzen die binnen een straal van 10 kilometer van de start- en landingsbanen van Schiphol vliegen, mogen voortaan worden gevangen of afgeschoten. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben dat besloten. De maatregel geldt voor grauwe ganzen, die in grote groepen vliegen en daarmee volgens de provincie een gevaar vormen voor het vliegverkeer. Ook ganzeneieren mogen worden doorgeprikt.