De architect

Koen Olthuis (36) Studie: Bouwkunde (1991-1997) en Industrieel ontwerp (1992-2000), Technische Universiteit Delft Werk: architect en mede-eigenaar Waterstudio Huis: hoekhuis Brutomaandsalaris: 8.700 euro voor 40 uur in de week De architect Foto Walter Herfst Rotterdam 18 februari 2008 Koen Olthuis Foto: Walter Herfst Herfst, Walter

U ontwerpt waterwoningen. Wat zijn dat?

„Een waterwoning is een normale woning, alleen dan op een drijvende fundering. Dat is iets anders dan de doorsnee woonboot zoals die in de Amsterdamse grachten dobbert. Wij ontwikkelen woningen die zijn gebouwd op een groot, drijvend platform. Daarop is ook een tuin aangelegd en een parkeerplek voor de auto.”

Wat is het voordeel van een waterwoning?

„Door te bouwen op het water kun je ruimteproblemen oplossen. Dat kan een groot voordeel zijn in dichtbevolkte gebieden: er komt meer bouwoppervlak beschikbaar. Daarnaast hebben waterwoningen minder last van de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatdeskundigen voorspellen meer regen door het broeikaseffect en grotere overstromingskansen van polders en laaggelegen gebieden. Drijvende woningen zijn dan handig. ”

Waar staan uw woningen?

„Ons bureau werkt vooral in het buitenland. Momenteel ontwerpen we drijvende woningen in Dubai. Die zijn onderdeel van de palmvormige eilanden die daar voor de kust worden aangelegd. We werken ook aan een drijvende moskee en een drijvende cruiseterminal. In Nederland komen nieuwe waterprojecten langzaam tot stand. Er zijn in Nederland ongeveer 16.000 officiële aanlegplekken voor woonboten. Op dit moment zijn dat de enige locaties waar we mogen bouwen, als niet bijna al die plekken werden bezet door woonboten.”

Tobias Reijngoud

    • Tobias Reijngoud