De architect

Koen Olthuis (36)

Studie: Bouwkunde (1991-1997) en Industrieel ontwerp (1992-2000), Technische Universiteit DelftWerk: architect en mede-eigenaar WaterstudioHuis: hoekhuisBrutomaandsalaris: 8.700 euro voor 40 uur in de week

U ontwerpt waterwoningen. Wat zijn dat?

„Een waterwoning is een normale woning, alleen dan op een drijvende fundering. Dat is iets anders dan de doorsnee woonboot zoals die in de Amsterdamse grachten dobbert. Wij ontwikkelen woningen die zijn gebouwd op een groot, drijvend platform. Daarop is niet alleen het huis zelf gebouwd maar is ook een tuin aangelegd en een parkeerplek voor de auto. Een onoplettende bezoeker zou niet merken dat hij op een drijvend platform stapt.”

Wat is het voordeel van een waterwoning?

„Door te bouwen op het water kun je ruimteproblemen oplossen. Dat kan een groot voordeel zijn in dichtbevolkte gebieden: er komt meer bouwoppervlak beschikbaar. Daarnaast hebben waterwoningen minder last van de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatdeskundigen voorspellen meer regen door het broeikaseffect en dus ook grotere overstromingskansen van polders en laaggelegen gebieden. Drijvende woningen zijn dan handig. ”

Waar staan uw woningen?

„Ons bureau werkt vooral in het buitenland. Momenteel ontwerpen we een aantal drijvende woningen in Dubai. Die zijn onderdeel van een van de palmvormige eilanden die daar voor de kust worden aangelegd. We werken ook aan een drijvende moskee en een drijvende cruiseterminal. In Nederland komen nieuwe waterprojecten langzaam tot stand. De bouwmarkt is sterk gereguleerd. Je mag niet overal op het water bouwen. Er zijn in Nederland ongeveer 16.000 officiële aanlegplekken voor woonboten. Op dit moment zijn dat de enige locaties waar we zouden kunnen bouwen. Probleem is alleen dat bijna al die plekken bezet worden door traditionele woonboten. Toch zijn er wel veranderingen op komst. In diverse regio’s worden plannen ontwikkeld om grootschalig op water te bouwen.”

Tobias Reijngoud

    • Tobias Reijngoud