Boetes boe-roepende europarlementsleden

STRAATSBURG. Tien leden van het Europees Parlement hangen boetes boven het hoofd wegens ernstige ordeverstoring. De tien bleven fluiten en boe-roepen tijdens de plechtige ondertekening van het nieuwe EU-verdrag in januari. De protesterende politici hielden niet op met hun actie tegen het verdrag, toen parlementsvoorzitter Hans-Gert Pöttering daar meermalen om vroeg. De voorzitter beslist binnenkort over de hoogte van de sanctie, die kan variëren van een reprimande tot een korting op het daggeld.