Alfahulp is volstrekt adequate hulpverlening

In het artikel over de thuiszorg (NRC Handelsblad, 12 februari) wordt over alfahulpen gesproken als `goedkope krachten` met de bijbetekenis van slecht en minderwaardig. Als voorbeeld wordt gegeven het schoonmaken van een fornuis met een stofdoek. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de betekenis van de alfahulp als een volstrekt adequate vorm van hulpverlening. Zonder deze hulpverlening zou de thuiszorg niet meer kunnen functioneren.

De alfahulp is een geaccepteerde vorm van hulpverlening voor de steeds toenemende groep van vitale bejaarden die volledig in staat zijn om zelf de werkgeversrol te vervullen. Daarom is alfahulp betrekkelijk goedkoop, niet omdat de kwaliteit minder is, maar omdat kostbare overheadkosten worden buitengesloten.