Woerden te mooi voor windmolens

Minister Cramer (VROM, PvdA) is tegen de bouw van vier windmolens bij Woerden. Het landschap verrommelt erdoor. En het milieu dan?

De Woerdense wethouder Wim Groeneweg (milieu, CDA) vond het „heel leuk”, maar ook een beetje gek. Minister Cramer (VROM, PvdA) nam gisteren uitgebreid de tijd voor „een gewone lokale wethouder”. Ze lunchten en maakten een bustoer door de omgeving van Woerden. En waar ging het over? Over vier windmolens.

Vier windmolens die misschien komen „op een stukje grasland, tussen een spoorlijn en een snelweg”, zegt Groeneweg. Windmolens die er volgens hem „niet eeuwig” zullen staan en die dus ook geen onherstelbare schade aanrichten aan het gebied. Vier windmolens die landelijk nieuws werden. Waar zijn we nou met z’n allen mee bezig, vroeg Groeneweg zich gisteren af.

De minister vindt dat de molens er niet moeten komen. De omgeving, het mooie Groene Hart, wordt erdoor aangetast, en dat gaat in tegen het nationale belang. Want Cramer is verantwoordelijk voor het milieu, maar ook voor de ruimtelijke ordening van Nederland. Ze moet ervoor zorgen dat Nederland mooi blijft of wordt.

Met het negatieve advies lijkt Cramer direct in te gaan tegen beleid van haar eigen ministerie. Want de provincie Utrecht moet van VROM in 2011 ten minste 50 megawatt energie duurzaam opwekken. Vier windmolens kunnen tien megawatt leveren. Maar volgens wethouder Groeneweg heeft de minister dat streven gisteren losgelaten. En ook bij de provincie hebben ze haar horen zeggen: ‘Daar moeten we dan nog maar eens over praten met elkaar.’

Of de windmolens bij Woerden er komen is overigens geen besluit van de minister, maar van de – sterk verdeelde – gemeenteraad. Eind maart staat het op de agenda. Normaal is zo’n besluit een bevoegdheid van de provincie. Maar in Utrecht hebben Provinciale Staten afgedwongen dat er geen winwindmolens komen tegen de zin van gemeenten. Dat had, zegt een woordvoerder van de provincie, te maken met het karakter van het gebied. „Met de Utrechtse Heuvelrug en het Groene Hart enerzijds, en dichte bebouwing anderzijds zijn wij geen voor de hand liggende windenergieprovincie”. Hij bedoelt: het ene deel van de provincie is te mooi voor windmolens, en het andere deel te vol.

In andere provincies heeft het bestuur wel de regie over de windmolens. En daarom belden gedeputeerden uit het hele land gisteren meteen naar Utrecht. Want, de woordvoerder van de provincie zegt het niet met zoveel woorden, als Utrecht niet de afgesproken hoeveelheid duurzame kilowatts hoeft te leveren, waarom andere provincies dan wél?

Volgens VROM werkt het niet zo: „De doelstellingen staan overeind, maar we gaan in overleg met alle provincies kijken hoe die te halen zijn. Het is bijvoorbeeld veel efficiënter om windenergie te winnen aan de kust.”

Overigens verwacht de woordvoerder dat Woerden het advies van de minister serieus neemt, al zal zij geen stappen ondernemen als dat niet gebeurt. „De raad heeft haar advies gevraagd. Dan moet je daar ook iets mee.”

Wethouder Groeneweg zag het aankomen: „De vier windmolens van Woerden worden straks nog hét symbool voor de landelijke discussie over duurzame energie.”