Toename vrouwen in top van ministerie

Het percentage vrouwelijke topambtenaren is de afgelopen zeven jaar gestegen van 9 (2000) naar 18,2 (2007). Dat hebben ministers Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) en Plasterk (Onderwijs, PvdA) gisteren in antwoord op Kamervragen geschreven. Volgens het beleidsprogramma van het kabinet moet 25 procent van de topambtenaren (vanaf schaal 15, met een maandsalaris van circa 4.600 euro) in 2011 vrouw zijn.

Een Kamermeerderheid onder leiding van GroenLinks wilde uitleg over het benoemingenbeleid op topfuncties bij het Rijk, nadat bleek dat geen van de zeven nieuwe secretarissen-generaal die het afgelopen jaar benoemd werden, een vrouw was.

De secretaris-generaal (SG) is de hoogste ambtenaar op een ministerie. Alle veertien SG’s zijn na de benoemingsronde van vorig jaar man. In het verleden heeft er twee keer een vrouwelijke SG aan het hoofd van een departement gestaan.

De Kamer wilde weten of de ambitie van het kabinet „nu al mislukt” was. Volgens minister Ter Horst zijn de doelstellingen nog haalbaar, „omdat het voltallige kabinet zich achter de diversiteitsdoelstellingen heeft geschaard”. De minister heeft het vergroten van het aantal vrouwen bij het rijk tot een speerpunt van haar beleid gemaakt, maar de eindverantwoordelijkheid voor benoemingen ligt bij de betrokken minister op een departement. Volgens een woordvoerder waren vier van de zeven benoemingen al ingezet door het vorige kabinet. Bijna alle vacatures zijn intern vervuld.

De woordvoerder wijst erop dat het benoemen van vrouwen succesvoller is onder het niveau van de SG. Van alle vacatures onder topambtenaren werd 29,2 procent gevuld door vrouwen. Van de vacatures onder het hoogste topmanagement (secretarissen-generaal, directeuren-generaal en inspecteuren-generaal) werd 36,8 procent vervuld door vrouwen.

Het kabinet wil ook dat in 2011 het aandeel allochtonen in het personeelsbestand van de publieke sector met 50 procent is toegenomen ten opzichte van 2007.

Achtergronden over benoemingen van vrouwen in top van ministeries op nrc.nl/binnenland