Plasterk: Cultuur moet tien miljoen euro zelf verdienen

rotterdam. Cultuurinstellingen zoals toneel- en balletgezelschappen moeten samen minimaal 10 miljoen euro zelf verdienen. Dat schrijft minister Ronald Plasterk (Cultuur, PvdA) in zijn aanvraag voor advies van de Raad voor Cultuur voor de Rijkssubsidies voor de periode 2009-2012. De Raad voor Cultuur had eerder deze maand de minister nog gevraagd meer geld beschikbaar te stellen. De minister blijft echter bij het advies van de commissie Cultuurprofijt, die op zijn verzoek voorstellen deed om de verbindingen tussen de cultuursector en andere maatschappelijke sectoren te vergroten. Die commissie adviseerde om een voorgenomen bezuiniging van 10 miljoen te koppelen aan een hogere norm om zelf inkomsten te verwerven. De Raad voor Cultuur komt in mei met zijn advies. Op Prinsjesdag maakt de minister zijn besluit bekend.