Overstap naar open source bemoeilijkt

De overheid wordt door Tweede Kamerleden ter linkerzijde (GroenLinks en PvdA) gemaand om over te stappen naar een ander computersysteem: van Windows naar Linux en van Microsoft Office naar OpenOffice (nrc.next, 15 februari). Ook in het Europees Parlement roert de Open Sourcebeweging zich, bijvoorbeeld in de zaak van softwarepatenten.

Maar de praktijk is weerbarstig, zoals al in het artikel wordt gesteld. Organisaties werken al decennialang met producten van Microsoft. Zij zitten daardoor ook vaak vast aan lopende contracten en aan producten die hun levenscyclus nog moeten uitdienen. Daarbij komt dat het `overzetten` van bestaande data naar het nieuwe systeem een schrikbeeld kan zijn. Ten slotte is er nog de macht der gewoonte: ambtenaren werken thuis vaak ook met Windows en andere Microsoft-producten die op hun pc zijn voorgeïnstalleerd. Dat bemoeilijkt de overstap des te meer.