Minder asielzoekers

rotterdam. Het aantal asielverzoeken is in 2007 gezakt tot het niveau van 1988. Vorig jaar dienden 9.730 mensen een aanvraag in. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren. De meeste asielverzoeken kwamen van Irakezen (2.500), gevolgd door Somaliërs (2.000). Ook in 2006 waren dit de grootste groepen asielzoekers. Voor bijna alle nationaliteiten is het aantal asielaanvragen afgenomen, met uitzondering van de Somaliërs.