Kloof tussen politiek en burger alleen maar groter

Twintig jaar wanbeleid in het onderwijs heeft de kloof tussen politiek en burger aanzienlijk vergroot. Dat komt terecht terug in de onderkop boven de berichtgeving over het rapport van de commissie-Dijsselbloem.

Er is nog een aspect dat niet eens wordt vermeld. Je zou verwachten dat de verantwoordelijke politici met schande overladen het politieke toneel hebben verlaten en thans een karige boterham proberen te verdienen als straatventer of schillenboer of zo. Niets is minder waar. Wat is er van hen geworden? Ik beperk me tot vijf door u in een kader vermelde politici, met één toevoeging.

De heer Ritzen verdient een door het kabinet als te hoog beoordeeld topsalaris als bestuurder van de Universiteit Maastricht.

De heer Wallage is burgemeester van de universiteitsstad Groningen.

Mevrouw Netelenbos is na vergeefse pogingen om iets heel hoogs te worden waarnemend burgemeester van vrij grote gemeentes.

De heer Hermans is commissaris van de Koningin geworden.

Mevrouw Van der Hoeven is nog steeds minister, in een vak waarvoor ze geen opleiding heeft genoten. De heer Van Kemenade ten slotte is commissaris van de koningin geworden en is thans minister van Staat. Als mensen na apert politiek wanbeleid zo in het openbaar bestuur terechtkomen, is het nog meer duidelijk waardoor de kloof tussen politiek en burger alleen maar groter wordt.