Jan Blokker jr. zit ernaast én heeft gelijk 1

Jan Blokker jr. schetst een beeld van mevrouw Clan Visser `t Hooft en de school waarvan zij destijds rectrix was, dat mij nogal karikaturaal voorkomt (Opiniepagina, 14 februari).

Ik ben van 1972 tot 2006 als docent aan die school verbonden geweest. Ik heb Clan Visser `t Hooft daar meegemaakt en gewaardeerd.

Of er sprake was van exponentiële groei durf ik niet te zeggen. Maar een gezonde school achterlaten waar toen zij aantrad slechts 49 leerlingen zich aangemeld hadden, maakt dat zij meer verdient dan de raillerende toon van het artikel.

Bij wie Jan Blokker in de klas is geweest weet ik niet, maar de schets ervan is ronduit dwaas. Ik heb nooit voorgeschreven gekregen hoe lang ik aan het woord mocht zijn of op welke manier het onderwijsproces ingericht moest worden. In de les de administratie van het onderwijsproces bijhouden (wat dat dan ook mag betekenen), is nooit voorgekomen. Ik herken het ook niet als een bezigheid van mijn collega`s. Het zogenaamde keurslijf van een jaarplan hield niet meer in dan dat wij onze lesplanning niet alleen voor onszelf hielden, maar deelden met de leerlingen en de schoolleiding. Net als bij iedere planning over een langere termijn werd daarvan, indien nodig en ter beoordeling van de docenten zelf afgeweken.

Clan probeerde de docenten ervan te overtuigen dat alleen maar toedienen van lesstof niet altijd de beste methode was. Haar uitgangspunt was leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten werken, wat later ook wel het etiket `actief leren` heeft gekregen. Wij kregen de gelegenheid op andere scholen rond te kijken hoe daar gewerkt werd en om desgewenst gerichte scholing te krijgen. Het Montessori-onderwijs is daarbij het meest nadrukkelijk aan de orde geweest, al heeft de school ten slotte er toch niet voor gekozen onder die noemer verder te gaan.

Als de didactische inrichting van het onderwijs bij de landelijke invoering van de tweede fase dezelfde facilitering had gekregen als Clan bij ons op school wist te realiseren, dan denk ik dat er meer van terecht zou zijn gekomen dan nu het geval is.