Hele generatie jonge mensen is tekortgedaan

In 2004 legde de WRR de vinger op de zere plek van de Nederlandse democratie: het ontbreekt de Nederlandse bestuurders aan legitimiteit, aan representativiteit, en aan controle en verantwoording. De WRR mag daarmee een `interessante wetenschappelijke visie` hebben geponeerd, hij drukt precies uit wat elke Nederlander al jaren op zijn klompen aanvoelt. Alleen aan de Haagse politieke elite is dit signaal volledig voorbijgegaan. Intussen wordt de ravage die onze politici in de Nederlandse samenleving aanrichten met de dag groter. De commissie-Dijsselbloem liet ons daar weer een stuitend voorbeeld van zien. Het meest kwalijke is dat hier een hele generatie jonge mensen onherstelbaar tekort is gedaan. Een excuus van de verantwoordelijke politici zal wel weer te veel gevraagd zijn. Doekle Terpstra verklaarde dat het dossier Onderwijs er een uit vele is en dat hij niet het vertrouwen heeft dat het daar bij zal blijven. Alle pogingen sinds de Tweede Wereldoorlog om de Nederlandse democratie te democratiseren zijn gestrand op het ontbreken van zelfreinigend vermogen bij de Haagse politieke elite. Zoals een Chinese geschiedschrijver ooit noteerde: `Toen werd de situatie onhoudbaar. En bleef dat vijfhonderd jaar`.

    • R.K. Hack Zwolle