Hartziekten kosten in Europa jaarlijks vier miljoen levens

DEN HAAG. In Europa komen jaarlijks 4,3 miljoen mensen om het leven als gevolg van hart- en vaatziekten. In de landen van de Europese Unie sterven elk jaar twee miljoen mensen aan deze aandoening. Dat blijkt uit cijfers van het Europese Hartnetwerk (EHN). De aandoening is de belangrijkste doodsoorzaak van vrouwen in Europa. In de meeste landen, uitgezonderd Spanje, Frankrijk en Nederland, zijn hart- en vaatziekten ook de belangrijkste doodsoorzaak bij mannen. In Nederland sterven meer mannen aan kanker. De kosten van hart- en vaatziekten bedragen voor de EU-economie 192 miljard euro per jaar. Ruim de helft (57 procent) daarvan betreft directe zorgkosten, eenvijfde (21 procent) kosten door verlies aan productiviteit en 22 procent zijn kosten voor informele zorg, zoals mantelzorg en vrijwilligerswerk. Voor de aandoening is een bedrag van 129,1 miljard beschikbaar. De EHN-cijfers (uit 2006) laten grote verschillen tussen de lidstaten zien. Roemenië geeft per persoon 34 euro per jaar uit aan de gezondheidszorg voor mensen met hart- en vaatziekten. In Duitsland is dat 413 euro. In Nederland wordt jaarlijks 271 euro per persoon gespendeerd. EHN, de koepel van hart- en vaatorganisaties in de EU, heeft de Europese Commissie opgeroepen om een strategie te ontwikkelen om de aandoening te voorkomen. De Nederlandse Hartstichting zal er bij de Nederlandse regering op aandringen de ontwikkeling van een Europese strategie voor hart- en vaatziekten te steunen en zal initiatief nemen om de bestrijding van deze ziekten bovenaan de politieke agenda te krijgen. (ANP)