Geldmarkt krapper, meldt DNB

Het wordt voor bedrijven steeds lastiger om geld te lenen. Zes Nederlandse commerciële banken hebben de afgelopen maanden de criteria die gelden voor leningen aangescherpt en verwachten een verdere aanscherping voor de komende maanden. Dat leidt tot een verkrapping van de geldmarkt.

Dat blijkt uit gegevens die De Nederlandsche Bank (DNB) heeft gepubliceerd. Eerder al maakte de Europese Centrale Bank (ECB) bekend dat bedrijven hinder ondervinden van de kredietcrisis, omdat banken minder bereid zijn geld uit te lenen. Bankleningen zijn nodig voor bedrijven om overnames te kunnen doen of te kunnen investeren.

De verkrapping van de geldmarkt geldt voor alle bedrijven in Nederland, maar wordt het sterkst gevoeld bij de grote ondernemingen. Vorige maand maakt MKB-Nederland al bekend dat de gevolgen van de crisis voelbaar worden in de reële economie.

De zes banken geven aan de criteria voor leningen van grote ondernemingen het meest te hebben aangescherpt. In het laatste kwartaal van 2007 zagen banken ook een afname van de vraag naar geld. Inmiddels is de vraag uit het bedrijfsleven weer wat toegenomen, behalve bij de grote ondernemingen.

De kredietcrisis heeft ertoe geleid dat banken voorzichtiger zijn geworden met het uitlenen van geld. Omdat tot nu toe niet duidelijk is of de banken forse afboekingen moeten doen op hun op Amerikaanse hypotheken gebaseerde obligatieleningen, houden banken extra kapitaal aan dat anders uitgeleend had kunnen worden.

Anders dan de ECB vorige maand meldde voor Euroland, hebben particulieren in Nederland nog geen last van de crisis. Uit de gegevens van DNB blijkt dat banken de criteria niet hebben aangescherpt de laatste maanden. Wel is sinds het uitbreken van de crisis de vraag naar met name hypotheken fors afgenomen, zo blijkt uit de gegevens van de zes banken.

Lees meer over de crisis op www.nrc.nl/kredietcrisis