Ganzen moeten weg rond Schiphol

Haarlem, 19 febr. Ganzen die binnen een straal van 10 kilometer van de start- en landingsbanen van Schiphol vliegen, mogen voortaan worden gevangen of afgeschoten. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben dat besloten, zo is vandaag bekendgemaakt. De maatregel geldt voorlopig alleen voor grauwe ganzen, die in grote groepen over de luchthaven vliegen en daarmee volgens de provincie een gevaar vormen voor het vliegverkeer. Tot nu toe golden de maatregelen voor een straal van 6 kilometer. De provincie schat het aantal ganzen rond de luchthaven tussen de 5.000 en 10.000.