Europa is verdeeld over Kosovo

De 27 EU-landen blijven verdeeld over de vraag of Kosovo moet worden erkend als onafhankelijke staat. Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland maakten gisteren als eersten bekend snel over te gaan tot erkenning. Maar Spanje, Slowakije en Roemenië noemden de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo van afgelopen zondag illegaal. Spanje vreest dat Kosovo als voorbeeld zal dienen voor separatistische Basken en Catalanen in Spanje.

Kosovo, waar twee miljoen mensen wonen, verklaarde zich zondag eenzijdig onafhankelijk van Servië. De kwestie Kosovo is een belangrijke test voor de Europese Unie. De EU wil graag met één stem spreken in het buitenland. Bovendien gaat het hier om een nabijgelegen regio. Maar het lijkt erop dat zo’n twintig EU-landen Kosovo snel zullen erkennen (onder meer Italië, Zweden, België, Bulgarije, Finland, Ierland, Oostenrijk, Tsjechië en Polen) en vijf landen grote moeite hebben met de erkenning van Kosovo, omdat de zelfstandigheid een precedent kan vormen voor andere minderheden in Europa.

Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen gaf gisteren niet aan wanneer Nederland over zal gaan tot erkenning. De Nederlandse regering wil eerst zien met wat voor grondwet Kosovo komt en of daarin voldoende garanties staan voor de bescherming van minderheden.

In het verleden zorgde de erkenning van andere ex-deelrepublieken van Joegoslavië, Slovenië en Kroatië, al voor verdeeldheid in Europa. De EU-ministers werden het deze keer wel eens over een verklaring waarin staat dat erkenning van Kosovo een zaak is voor individuele lidstaten. Verder bevestigden ze „het Europese perspectief”, wat betekent dat Kosovo en Servië op termijn uitzicht hebben op lidmaatschap van de EU. Afgelopen weekeinde besloot de EU al een missie naar Kosovo te sturen van zo’n 2.000 politieagenten en ambtenaren. Die neemt het bestuur daar over van de Verenigde Naties.

De VS hebben, zoals was verwacht, aangekondigd snel diplomatieke relaties aan te knopen met Kosovo. Servië riep gisteren zijn ambassadeur terug uit de VS en uit andere landen die Kosovo erkennen. De Servische president Tadic sprak gisteren de VN-Veiligheidsraad toe. „We zullen geen geweld gebruiken”, zei Tadic. „Maar dit besluit schept een precedent en zal onherstelbare schade aanrichten aan de internationale rechtsorde.”