Crisis raakt ook de grote Nederlandse banken

De Nederlandse banken en verzekeraars publiceren de komende weken hun cijfers over 2007. Dan wordt ook duidelijk of, en zo ja hoe hard, zij worden getroffen door de kredietcrisis.

Technici vervangen het logo aan de gevel van het ING kantoor op het Bijlmerplein in Amsterdam Z.O. Foto Ronald Bakker Foto Ronald Bakker Technici zijn donderdag bezig met het logo aan de gevel van het ING kantoor op het Bijlmerplein in Amsterdam Z.O. Bakker, Ronald

Komt er een harde klap of wordt het slechts een zacht tikje?

Overal ter wereld worden financiële instellingen getroffen door de kredietcrisis. De komende weken maken de Nederlandse banken en verzekeraars hun resultaten over 2007 bekend. Dan ook wordt meer bekend over de pijn die zij lijden als gevolg van de crisis.

Dat Nederlandse financiële partijen geraakt zullen worden is zeker. De vraag is hoe pijnlijk het zal zijn. Bank en verzekeraar ING trapt morgenochtend af met de publicatie van de cijfers. Zij maakte in november bekend nauwelijks geraakt te zijn door de crisis die is voortgekomen uit de problemen op de Amerikaanse hypothekenmarkt. Op deze markt werden de afgelopen jaren hypotheken verstrekt aan Amerikanen met een slechte kredietwaardigheid. Deze subprime-hypotheken werden opnieuw verpakt wereldwijd doorverkocht. Toen de huizenbezitters niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen, ontstond een sneeuwbaleffect.

ING heeft de afgelopen jaren niet veel belegd in de Amerikaanse subprime-markt. In november maakte de bank bekend dat ze voor 3,1 miljard euro zat in obligaties met de subprime-hypotheken als onderpand. Ze boekte daar toen 15 miljoen euro op af. Wel zit ING voor een substantieel bedrag (25 miljard euro) in zogeheten alt-A-hypotheken, waar het gaat om huizenbezitters die kredietwaardiger zijn dan degenen met een subprime-hypotheek. De afgelopen tijd echter boekten buitenlandse banken forse bedragen af op deze investeringen en het is de vraag wat ING gaat doen. De bank hoeft niet zo agressief te zijn als concurrentie, maar omdat er vrijwel geen markt meer is voor deze producten, is de waarde moeilijk te bepalen.

Hoe zenuwachtig en angstig de financiële wereld is waar het afboekingen betreft, bleek vorige week. Er brak toen plotseling paniek uit op de beurs rond het aandeel ING, dat binnen enkele uren met 6,5 procent zakte omdat het gerucht de ronde deed dat zij 6 tot 8 miljard euro moest afboeken. Overigens blijkt uit voorspelingen van analisten dat zij geen enorme afboekingen verwachten. Volgens de analist van Theodoor Gilissen zal ING op 200 tot 600 miljoen euro uitkomen als zij de afboekingen naar eigen inzicht doet, en zal dit oplopen tot 1 à 2 miljard als de bank de strenge maatstaven hanteert van enkele concurrenten.

Dat is een klein bedrag in vergelijking met grote financiële instellingen als de Amerikaanse Citigroup en Merrill Lynch, die vele miljarden afschreven.

Vanmorgen was Credit Suisse de laatste in de rij. De op één na grootste bank van Zwitserland maakte bekend dat het 2,85 miljard dollar afboekt op de zogenoemde asset backed securities, de beleggingen in hypotheken die gebundeld werden doorverkocht. De echte Europese slachtoffers van de crisis zijn te vinden in Groot-Brittannië, waar Northern Rock wordt genationaliseerd, en in Duitsland waar, de overheid met een geldinjectie de middenstandsbank IKB overeind houdt.

Van de lokale instellingen lijkt Fortis in potentie ook een probleem te hebben. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf kwam vorige maand met een curieuze winstwaarschuwing. De winst over 2007 zal in ieder geval 200 miljoen euro lager uitkomen door de kredietcrisis, maar dat kan ook 1,2 miljard euro worden. Waarom weet Fortis dit niet? Omdat het onzeker is over hoe groot de afboekingen moeten zijn. Instellingen mogen zelf grotendeels bepalen hoe hoog de dekkingsverhoudingen zijn – ofwel hoe groot is de buffer is die ze aanhouden voor uitstaande kredieten. Internationaal zijn er banken die, omdat de uitstaande kredieten minder waard zijn geworden, deze dekkingsgraad flink hebben opgeschroefd. Als Fortis dit voorbeeld volgt zal de winst dus aanzienlijk dalen. Het Belgisch-Nederlandse concern publiceert de jaarcijfers op vrijdag 7 maart.

Verzekeraar Aegon zit voor 4,3 miljard in de subprime-markt en boekte tot nu toe 200 miljoen euro af. Op 6 maart publiceert Aegon de jaarcijfers over 2007.

En dan is er nog ABN Amro. De cijfers van de bank worden volgende week donderdag gepubliceerd als onderdeel van de resultaten van Royal Bank of Scotland, de bank die samen met Santander uit Spanje en Fortis de Nederlandse bank vorig jaar inlijfden. Hoe gedetailleerd die cijfers zullen zijn is nog een open vraag.