VWA erkent tekort te schieten

Rotterdam, 18 Febr. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is niet in staat al haar wettelijk opgelegde taken naar behoren uit te voeren. Zo daalt dit jaar het toezicht op veetransporten en vleesverwerking ”tot een minimum”. Pagina 11