‘Toezicht op vee en vlees tot minimum gedaald’

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is niet in staat al haar wettelijk opgelegde taken naar behoren uit te voeren. „Door de vermindering van het budget wordt de ondergrens op het toezicht bereikt, zo niet overschreden”, schreef de hoogste ambtenaar van de VWA, inspecteur-generaal A. Kleinmeulman, in oktober vorig jaar in brieven aan de ministeries van Volksgezondheid (VWS) en Landbouw (LNV). Deze ministeries houden gezamenlijk toezicht op de VWA.

Kleinmeulman noemt een aantal specifieke „knelpunten”. Zo daalt dit jaar het toezicht op veetransporten, slachterijen en vleesverwerking „tot een minimum”. Bij de controle van diervoer wordt het wettelijk verplichte aantal monsters niet meer genomen en worden bedrijven „(beduidend) minder geïnspecteerd” dan gewenst. De inspecties van geïmporteerd diervoer liggen op slechts een kwart van het wettelijk vereiste aantal.

Op deelterreinen verliest de VWA het vertrouwen van de Europese autoriteiten, zo blijkt uit de brief, die in het bezit is van deze krant. Kleinmeulman schreef de brief ter begeleiding van het conceptwerkplan van zijn dienst voor dit jaar. De brief is geadresseerd aan de verantwoordelijke directeur-generaal binnen VWS. Het ministerie van LNV laat weten op vergelijkbaar niveau dezelfde brief te hebben gekregen.

Op meerdere punten verwijst Kleinmeulman naar het kritische oordeel van het Europese Food and Veterinary Office (FVO), dat namens de EU kijkt of de inspecties in orde zijn. Het FVO stelt dat er „kwalitatieve uitvoeringsproblemen” zijn bij onder meer de controle van veetransport.

„Bij onverhoopte uitbraken van dierziekten kan dit tot problemen bij de tracering leiden. Het vertrouwen dat het FVO heeft in de borging van de werkzaamheden op een aantal deelterreinen van de VWA neemt af”, schrijft Kleinmeulman.

Vanavond besteedt het televisieprogramma Tros Radar uitgebreid aandacht aan de brief.