Eigen Openbaar Ministeries Antillen

WILLEMSTAD. Curaçao, Sint-Maarten en de kleinere eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba krijgen in december, na opheffing van het Antilliaans staatsverband, elk hun eigen Openbaar Ministerie. Dat hebben politici uit Nederland, de Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint-Maarten afgesproken. De Nederlandse minister van Justitie mag bij zeer ernstige criminaliteit ingrijpen in de rechtshandhaving op de eilanden. Overigens verwachten critici dat de Raad van State over dit laatste een negatief advies zal uitbrengen. Sint-Maarten en Curaçao streven ernaar om per 15 december aparte landen binnen het koninkrijk te worden, de kleinere eilanden krijgen dan een directe band met Nederland. In april is de volgende onderhandelingsronde tussen Nederland en de eilanden.