Aantal asielverzoeken gezakt tot niveau 1988

Het aantal asielverzoeken is in 2007 gezakt tot het niveau van 1988. Vorig jaar dienden 9.730 mensen een aanvraag in. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De meeste asielverzoeken kwamen van Irakezen. Zij deden 2.500 aanvragen, Somaliërs dienden 2.000 verzoeken in en zijn daarmee de tweede grote groep.

Het CBS schrijft dat het aantal asielaanvragen aan het begin van de jaren negentig snel steeg, daarna wat afnam, maar na 1996 weer opliep door de toenemende onrust in Afghanistan en Irak.

Bij de uitvoering van de pardonregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers zijn vluchtelingenorganisaties gestuit op een bijzondere groep. Tweeduizend personen die Nederland de afgelopen jaren verlieten nadat hun asielaanvraag was afgewezen, dreigen de dupe te worden van hun buitenlands verblijf.

Zij komen niet in aanmerking voor het generaal pardon, zo blijkt nu. De meesten van deze uitgeprocedeerden verlieten het land omdat zij als illegaal niet langer in Nederland mochten blijven. VluchtelingenWerk en Inlia verzamelen de afwijzingen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Eind maart zal de Tweede Kamer met staatssecretaris Nebahat Albayrak (Vreemdelingenzaken, PvdA) debatteren.

Deze groep zou op basis van hun verblijfsduur in Nederland in aanmerking komen voor het generaal pardon als ze „ononderbroken” in Nederland hadden verbleven. Verder moet ook de asielaanvraag zoals gebruikelijk vóór 1 april 2001 zijn ingediend. Toen de pardonregeling in juni vorig jaar in werking trad was al duidelijk dat een groep uitgeprocedeerden daarom buiten het generaal pardon zou vallen. „Deze mensen worden op een jammerlijke manier slachtoffer van de regels”, zegt John van Tilborg, directeur van Inlia.