Vergelijk cijfers babysterfte met VS geen goed voorbeeld

Mariël Croon en Jules Schagen stellen op de Opiniepagina van 12 februari dat de babysterfte in Nederland eigenlijk helemaal niet de hoogste is in de EU, maar dat dit verkeerde beeld berust op een telling die in Nederland nauwkeuriger zou zijn dan in andere landen. Vervolgens verwijzen zij naar de Verenigde Staten, waar de cijfers blijkbaar wel precies worden bijgehouden.

De auteurs concluderen dat Nederland het niet slechter doet dan de VS, ondanks de vele medische technologie die daar wordt losgelaten op zwangere vrouwen. Die vergelijking gaat echter om twee redenen mank. Aanleiding voor de discussie rond de Nederlandse zorg is immers niet de vergelijking met de VS, maar met de ons omringende landen. Behalve met een verwijzing naar registratiemethoden gaan Croon en Schagen hier niet op in.

Ten tweede moeten we ons afvragen of een babysterfte vergelijkbaar met die in de VS wel iets is om tevreden over te zijn: elders in dezelfde krant staat dat ongeveer 60 miljoen Amerikanen geen ziektekostenverzekering hebben. Is even goed als een land waar grote groepen mensen slechte toegang hebben tot medische zorg, wel goed genoeg?