Reacties: nrc.nl/commentaar

Helaas is er een parallel tussen de vernieuwingsdrang in het onderwijs en die in de gezondheidszorg. Het verschil is mijns inziens dat de gevolgen voor de gezondheidszorg vijf jaar achterlopen. (H. de Korte op 15 februari over Onderwijsexcessen')