Partijen Kenia eens over hervormingen

De ruziënde partijen in Kenia hebben nog geen politiek akkoord bereikt, maar zijn het wel eens over de noodzaak om grondwet, rechtspraak en kiescommissie te hervormen. Er komen geen nieuwe verkiezingen.

Ook komt er geen hertelling van de stemmen van de omstreden presidentsverkiezingen van eind vorig jaar. „Een grote coalitie kan uitkomst bieden”, opperde gisteren Kofi Annan, voorzitter van de besprekingen na het geweld dat volgde op de verkiezingen. Annan wilde op een persconferentie niet ingaan op de vraag wie een akkoord in de weg staat.

De voormalige secretaris-generaal van de VN ontkende gefrustreerd te zijn over het trage verloop van de besprekingen. „Als partijen de laatste stap moeten nemen worden ze altijd angstig.” Hij zei in Kenia te blijven tot er een politiek akkoord is.

Berichten eerder deze week over een akkoord over een coalitieregering werden meteen afgeschoten door haviken in de partij van president Kibaki. Annan kondigde aan maandag Kibaki en zijn rivaal Raila Odinga te spreken, om bij hen de urgentie van een machtsdeling te benadrukken. „Als de partijen niet samenkomen, gaat Kenia het heel moeilijk krijgen”, zei Annan.

De partijen zijn het eens over de vorming van een onafhankelijke commissie die de omstreden verkiezingen moet onderzoeken en na drie tot zes maanden moet aanbevelen of en wanneer er eventueel toch een nieuwe gang naar de stembus komt. Ook komt er een waarheidscommissie die het geweld gaat onderzoeken waarbij meer dan duizend doden vielen. Weer een andere commissie en het parlement moeten gaan werken aan een nieuwe grondwet. In de huidige grondwet is bijna alle macht geconcentreerd in het presidentsambt en Odinga wil hieraan een einde maken.

Odinga wilde aanvankelijk een hertelling van de stemmen. Kibaki zei rechtmatig te zijn gekozen en zei zelf te willen bepalen wie er posten krijgen in een coalitieregering. Die voorwaarden lijken van tafel. Wel aan de orde is het voorstel voor het creëren van de post van een premier met aanzienlijke macht, een functie die Odinga zou gaan bezetten. De regeringspartij wil een premier met beperkte macht en die ontslagen kan worden door de president. Odinga wil een regering gevormd op basis van de machtsverhoudingen in het parlement, waar zijn partij een krappe meerderheid heeft.