Opheldering van Marokko geëist na uitspraken

Den Haag, 16 febr. Het kabinet wil opheldering van Marokko over het plan om de band aan te halen met de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland, onder meer door de Arabische taal en cultuur te bevorderen. Dit plan is slecht gevallen in politiek Den Haag, zowel in het kabinet als in de Tweede Kamer. Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) zal de Marokkaanse ambassadeur in Nederland vragen wat de bedoeling is, zei hij gisteren na het kabinetsberaad. Verhagen gaat echter niet zover om de ambassadeur op het matje te roepen, wat diplomatiek gezien een zware maatregel is.