Met bio meer broeikas 5

Met verbazing heb ik kennis genomen van het artikel `met bio meer broeikas` (W&O 9 februari). Ik heb vooral bezwaar tegen de volgende zin: Het is voor het eerst dat de relatie tussen het nuttig effect van het gebruik van biobrandstoffen en de gevolgen van het beslag op landbouwgrond is becijferd”. Ik vind die conclusie ongegrond. Als in Europa meer landbouwgrond braak ligt of geen nuttige bestemming heeft (200 miljoen hectare) dan het totale landbouwoppervlakte van de EU (130 miljoen hectare), dan is slechts een beperkt deel van die landbouwgrond (zo`n 25%) voldoende om aan de 10% bijmengnorm van de Europese Unie te komen. Europa exporteert nauwelijks landbouwgewassen naar de derde wereld landen; het is vooral andersom. Biobrandstoffen hier telen en produceren leidt niet tot honger in de wereld of verdringing van oerwoud of ander natuurlijk gebied. Een groot deel van de beschikbare landbouwgrond wordt gebruikt voor de productie van veevoeder, grotendeels bedoeld voor de productie van consumptievlees, waarvan we best een stukje minder kunnen eten. Landbouwteelt- en productietechnieken zullen ook verbeteren, waardoor een efficiënter landgebruik is te voorzien. Ongefundeerde of ongenuanceerde uitspraken van uw krant bepalen mede de `publieke opinie` over dit onderwerp.