Met bio meer broeikas 2

Karel Knip wijst ons op de tegenvallende praktijk van de goedbedoelde CO2 besparing door grootschalig gebruik van biobrandstoffen (W&O 9 februari). Eén van de genoemde biobrandstoffen is biodiesel. Biodiesel vormt zich uit zonlicht, water en CO2 op een energieplantage en de aldus opgeslagen zonne-energie komt, na een zeer omslachtige behandeling, als elektriciteit in ons stopcontact. De opbrengst is één tot vier kilowattuur per vierkante meter plantageoppervlak per jaar. In hetzelfde zonlicht kan men PV-panelen leggen op een gratis dakoppervlak. De opbrengst aan elektriciteit is per vierkante meter een factor tien tot honderd hoger dan die van biodiesel. En op ons dak staan PV-panelen niemand in de weg terwijl de energieplantages kostbare voedingsgewassen en uniek tropisch regenwoud verdringen. Zo bezien is het beschamend dat wij onze daken nog steeds braak laten liggen.