Een file betekent ook leed zonder rekeningrijden

In zijn column `Haags beleidsinfarct in de maak` stelt Flip de Kam: ”Elke econoom kent de meest voor de hand liggende oplossing (van het fileprobleem). Het beprijzen van schaarse wegcapaciteit prikkelt gebruikers om uit te wijken naar rustiger uren, samen met anderen te reizen, vaker thuis te werken of dichter bij hun werk te gaan wonen.”

Elke econoom, dat is nogal wat. Maar als niet-econoom moet mij toch van het hart dat elke automobilist nu ook al hevige prikkels voelt om een file te vermijden, gewoon omdat een file ook zonder betaling leed betekent. Ik denk dat de weggebruikers nu ook al proberen uit te wijken naar rustiger uren, thuiswerken, de trein nemen, etc. Er zijn echter grenzen aan wat kan, de rek is eruit. Als er ook nog betaald moet worden zal die extra prikkel marginaal gezien niet veel méér kunnen opleveren. Rekeningrijden vergt een infrastructurele investering van minstens 1 miljard euro. De Kam zegt: ”de schatkist vaart er wel bij” maar elke econoom weet dat belastingopbrengsten niet als winst kunnen worden beschouwd.

Het is beter om dat miljard te steken in onderwijs, gezondheidszorg of misschien een extra rijstrook hier en daar!