Amsterdam Financieel Centrum

‘Woeter?’

‘Yes?’

‘O, hello! Alistair Darling here. The chancellor of the Exchequer, your collegue of the Labour government in Britain.’

‘Of course! How are you doing, Alistair?’

‘I’m in political trouble.’

‘I know what you mean. What can I do for you?’

‘We willen de excessieve beloningen van buitenlanders die in de City werken, belasten. Maar nu rebelleren deze buitenlandse bankiers, investment managers, fondsbeheerders, consultants en juristen. Ze dreigen zelfs en masse om Londen te verlaten.’

‘Dat zou een aderlating zijn voor Londen, voor de Britse economie en voor jouw schatkist.’

‘Yes indeed. Daarom bel ik jou, Woeter, want ik heb begrepen dat je in Nederland ook worstelt met politieke druk om excessieve beloningen aan te pakken. Hoe lossen jullie Dutch dat op?’

‘Met een commissie, Alistair.’

De voorzitter van de commissie die aanbevelingen heeft gedaan over topsalarissen, Jean Frijns, waarschuwde deze week de Tweede Kamer. De Kamer dringt aan op wettelijke maatregelen tegen excessieve beloningen. Nederland kan zich dat volgens Frijns niet veroorloven. Minister Bos (Financiën, PvdA) is terughoudend, maar studeert op gerichte fiscale aanpak van topinkomens van wanbestuurders.

Zijn Britse collega Alistair Darling kwam onlangs met voorstellen om ‘non-doms’ (non-domiciled residents, buitenlanders die in Groot-Brittannië wonen en geen belasting betalen over buiten het VK ontvangen inkomen) met een vlaktaks van £ 30.000 (€ 44.000) te belasten. Dat komt overeen met de belastingheffing in Nederland op een bruto-inkomen van pakweg € 110.000.

De verontwaardiging over deze voorgestelde belastingheffing was groot onder de vermogende buitenlanders die de City het afgelopen decennium weer tot het financiële centrum van de wereld hebben gemaakt. Hun lobby had effect en Darling heeft zijn plannen deze week afgezwakt. De angst was dat veel hoogwaardige financiële kenniswerkers Londen zouden verlaten. Zwitserland probeert al om deze kosmopolitische topverdieners naar Genève te lokken met interessante belastingvrije alternatieven.

Hier ligt ook een kans voor Nederland. Het project ‘Amsterdam Financieel Centrum’ zoekt al tijden naar nieuwe uitdagingen. De Europese Centrale Bank ging naar Frankfurt, beleggingsfondsen vluchtten naar Luxemburg, ABN Amro is opgesplitst. Met een toezegging hun topinkomens fiscaal te ontzien kan Wouter Bos gefrustreerde expat-bankiers uit de Londense City naar de Amsterdamse Zuidas lokken.

De les van Darling is dat socialisten soms liberaal moeten zijn.

Roel janssen