Het nieuws van 16 februari 2008

Met bio meer broeikas 3

Grootschalige inzet van biobrandstoffen zou het broeikaseffect versterken wanneer het ten koste gaat van tropisch regenwoud (W&O 9 februari). Door het ontginnen van natuurlijke gebieden komt inderdaad een grote hoeveelheid CO2 vrij die de broeikasgasbalans voor biobrandstoffen behoorlijk kan verstoren. Het is echter vooral de inzet van de huidige eerste generatie biobrandstoffen die tot veel ongewenste effecten kan leiden. We kunnen gebruikmaken van een nieuwe generatie biobrandstoffen - de tweede generatie - die niet concurreert met de voedselvoorziening. De benodigde biomassa kan ook samen met het voedsel op bestaande landbouwgrond worden verbouwd. We moeten onderscheid maken tussen de verschillende typen biobrandstoffen en wel degelijk in te zetten op beleid dat is gericht op het bevorderen van de duurzame biobrandstoffen, bijvoorbeeld via certificering van biomassa. Hierbij wordt de natuur ontzien en gaan we zuinig om met onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is bittere noodzaak. Niet alleen omdat ze CO2 emitteren bij omzetting in landbouwgrond, maar ook omdat de natuur zoveel andere hulpbronnen herbergt en functies voor ons heeft! We kunnen het beste onze energie steken in de ontwikkeling van technologie die het vervoer een stuk efficiënter maakt en die de conversie en het gebruik van (de tweede generatie) biobrandstoffen verbetert. Daarnaast moeten we ons richten op het ontwikkelen van duurzaamheidcriteria voor het gebruik van biomassa en de bijbehorende certificering, zodat we met een gerust hart biobrandstoffen kunnen gebruiken en CO2 winst boeken!