Wel onderzoek naar urennorm scholen

Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) is alsnog bereid een onderzoek te laten doen naar het minimum aantal lesuren op middelbare scholen. Dat zei ze gisteren in de Tweede Kamer.

Twee weken geleden wilde de bewindsvrouw alleen de zogenoemde 1.040-urennorm evalueren. Onder druk van de Kamer zei de staatssecretaris toe diepgaander onderzoek te doen. Dat moet „open minded” worden uitgevoerd en niet per definitie uitgaan van de huidige norm, aldus Van Bijsterveldt.

Tijdens het spoeddebat speelde het woensdag uitgekomen rapport van de commissie-Dijsselbloem een grote rol. Dat rapport beveelt een onderzoek naar de definitie en bekostiging van onderwijstijd aan. Alleen lessen die worden gegeven door een bevoegde docent mogen gerekend worden als onderwijstijd, aldus het rapport. Van Bijsterveldt zegde toe de aanbevelingen mee te nemen in het onderzoek.

De bewindsvrouw wilde geen datum noemen wanneer het onderzoek afgerond moet zijn. Wel beloofde ze dat voor de zomer de opzet van het onderzoek klaar is. Daarover zal ze niet alleen praten met de vertegenwoordigende koepelorganisaties en ambtenaren, maar ook met leerlingen, ouders en scholen. De bewindsvrouw zei daarnaast haar „inspanning” erop te richten om in mei al een tijdsplan naar de Kamer te sturen.

De SP vroeg de staatssecretaris om haar boetebeleid op te schorten voor scholen die de 1.040-urennorm niet halen. Maar Van Bijsterveldt blijft bij haar huidige beleid waarin ze alleen scholen beboet die meer dan 150 uur onder de norm zitten.