Weekboek 7

WeekBoek werkt samen met Dirk Leymans http://papierenman.blogspot.com. De berichten zijn daar in uitgebreide vorm te lezen en op nrc.nl/boekenblog

Boek Joran van der Sloot wordt niet herdrukt

Joran van der Sloots uitverkochte boek De zaak Natalee Holloway. Mijn eigen verhaal over haar verdwijning op Aruba (Sijthoff) wordt niet meer herdrukt. In het vorig jaar in april verschenen boek, waarvan 15.000 exemplaren zijn gedrukt, geeft Van der Sloot zijn visie op de zaak Natalee Holloway. Het huidige boek beschouwt de uitgeefster Marga de Boer als „gedateerd”, in de zin dat het niet compleet is na de gebeurtenissen van deze maand. Ze typeert het boek als „narratieve non-fictie”: de feiten moeten kloppen, en die breng je verhalend. Misschien komt er in een later stadium, als er meer bekend is in de zaak, een herziene of aangevulde editie. (SJ)

Barack Obama verslaat Clinton met Grammy

Barack Obama heeft in ieder geval één race tegen de Clintons gewonnen: de Grammy. Hij versloeg Bill Clinton zondag in de categorie ‘gesproken woord’ met de luisterversie van zijn bestseller The Audacity Of Hope: Thoughts On Reclaiming The American Dream. Clinton was genomineerd met de gesproken versie van Giving: How Each of Us Can Change the World, waarin de oud- president burgers aanspreekt op hun morele verantwoordelijkheid.

Obama versloeg nóg een oud-president: Jimmy Carter, genomineerd met vier op cd uitgebrachte bijbellezingen Sunday Mornings in Plains: Bringing Peace to a Changing World.

Bill Clinton heeft de prijs al twee keer gewonnen en zijn vrouw Hillary, Obama’s tegenstrever in de strijd om de democratische presidentskandidatuur, won de prijs in 1996 met de audioversie van haar boek It Takes a Village. Barack Obama won de Grammy twee jaar geleden voor het eerst met de luisterversie van zijn autobiografie Dreams From My Father. In The Audacity Of Hope zet Obama zijn politieke standpunten uiteen. (RK)

Een museum voor Günter Grass

De Duitse auteur en Nobelprijswinnaar Günter Grass (80) krijgt binnenkort een geheel aan hem gewijd museum in de Poolse stad Gdansk, waar hij geboren werd. Gdansk behoorde destijds tot Duitsland en droeg toen de naam Danzig. Het museum krijgt onder meer 120 litho’s, 51 grafische werken en zes sculpturen ter beschikking.

Grass werd onlangs in Gdansk gehuldigd naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag. Toch is het initiatief opmerkelijk omdat Grass’ recente bekentenis, dat hij aan het eind van de Tweede Wereldoorlog even actief was bij de Waffen-SS, ook in Polen zeer heftige polemieken uitlokte. Het gegeven heeft de goede contacten met zijn geboortestad echter niet verstoord. (DL)

Aussies krijgen Hollands ‘Boekenweekgeschenk’

Bezoekers van de Australische Adelaide Writers Week, een van de grootste internationale literaire festivals ter wereld, ontvangen vanaf 5 maart een gratis bloemlezing van Nederlandse literatuur. „Daarmee wordt een goed Nederlands gebruik – het boekenweekgeschenk – naar Australië geëxporteerd”, aldus Malou Nozeman namens Stichting Dirk Hartog, initiatiefnemer van het project. Aanleiding voor de publicatie is het feit dat bekende Nederlandse auteurs sinds 20 jaar deelnemen aan het tweejaarlijkse festival.

In Tales from the Lowlands staan in het Engels vertaalde romanfragmenten en korte verhalen van ondermeer Cees Nooteboom, Arnon Grunberg, Adriaan van Dis, Tessa de Loo, Tim Krabbé, Moses Isegawa en Marcel Möring. (RK)

Franse literatuurgeschiedenis op cd’s

De Franse auteur Michel Butor (1926) blijft op oudere leeftijd onverminderd actief en heeft onlangs een merkwaardig project op de wereld losgelaten. In zes cd’s en een dvd geeft hij in interviewvorm een geschiedenis van de Franse literatuur vanaf de Middeleeuwen tot de 21ste eeuw. Petite histoire de la littérature française bevat gesprekken van Butor met Lucien Giraudo waarin ze de hele Franse literatuurgeschiedenis de revue laten passeren. Er is ook een papieren bloemlezing van Butor bijgevoegd, met excerpten uit de Franse letteren. (DL)

Eén euro voor een uurtje lezen in de bieb

In het Spaanse stadje Noblejas wordt binnenkort een nogal aparte manier van leesbevordering bij kinderen ingevoerd: de kinderen ontvangen één euro per uur wanneer ze dat uur lezend of studerend doorbrengen in de plaatselijke bibliotheek. Het geld gaat naar de ouders die hun kinderen tussen zes en twaalf jaar vergezellen naar de bieb. Het voorstel is onderdeel van een pakket educatieve maatregelen, dat als voornaamste doelstelling heeft de hoge schooluitval tegen te gaan. (DL)

Website van de week: librarything.nl/blog

De community-boekensite Librarything heeft onlangs de bibliotheken van enkele bekende lezende vrouwen gecatalogeerd en online geplaatst. Als je eigen boekencollectie in Librarything ontsloten is, is meteen te zien welke boeken je deelt met dichteres Sylvia Plath (375 boeken), Franse koningsvrouw Marie-Antoinette (736 boeken), mecenas Isabella Stewart Gardner (531 boeken) en suffragette Susan B. Anthony (295 boeken).

Eerder werden ook al de collecties ontsloten van onder meer Thomas Jefferson, Wolfgang Amadeus Mozart, Danilo Kis en Ernest Hemingway. Ook rapper Tupac Shakur kwam aan bod, met een bescheiden boekenkast van 68 exemplaren. De rapper had boeken in huis van bijvoorbeeld Maya Angelou, Teilhard de Chardin, Henry Miller, Malcolm X en Jamaica Kincaid. (HC)

M.m.v. Hans Cottyn, Stine Jensen, Reinier Kist en Dirk Leyman

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Joran van der Sloot

In het bericht Boek Joran van der Sloot wordt niet herdrukt (15 februari, bijlage Boeken, pagina 4) staat geschreven dat uitgeefster Marga de Boer het boek van Van der Sloot als gedateerd beschouwde na de gebeurtenissen van deze maand. Dat had moeten zijn: de gebeurtenissen met ingang van februari 2007, de deadline van het boek.