Verbod op ruwe verhoren in VS

De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de inlichtingendienst CIA verbiedt gebruik te maken van ruwe verhoortechnieken, zoals waterboarding, het simuleren van een verdrinkingsdood. Het voorstel ligt nu bij president Bush. Die heeft gezegd elke wet die het handelen van de CIA beperkt, niet te zullen tekenen. (AP)