Toch onderzoek naar lesuren op middelbare school

Den Haag, 15 febr. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (CDA, Onderwijs) is alsnog bereid onderzoek te laten doen naar het minimumaantal lesuren op middelbare scholen. De Tweede Kamer had daarop aangedrongen. Pagina 2