Rotterdam kwaad op Riagg Rijnmond

Rotterdam, 15 febr. De gemeente Rotterdam eist dat de Raad van Toezicht van Riagg Rijnmond de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling onderschrijft. Zo niet, dan wordt de subsidie stopgezet. Pagina 3