Rekenen

Enige tijd geleden besteedde NRC Handelsblad aandacht aan het nieuwe rekenen en de kritiek daarop. ‘Het nieuwe rekenen’ of de ‘nieuwe wiskunde’ zou weinig met rekenen of wiskunde maar meer met slordig denken en formuleren te maken hebben. Daarmee zet men leerlingen, onderwijzers en leraren op het verkeerde been. Een treffend voorbeeld is gegeven het Cultureel Supplement van 8 februari. Op de Kinderpagina wordt een Citotoets aangehaald: „Gijs heeft voor zijn verjaardag stelten gekregen. Als hij hierop staat is hij 2 meter lang en staat hij 35 centimeter boven de grond. Hoe lang is Gijs zonder stelten?”

Tenzij hier van een onbekend verschijnsel sprake, is het antwoord duidelijk: 2 m. Iemands lengte verandert niet of hij nu op stelten staat, in een stoel zit of iets anders doet. Alleen bij de keuze antwoorden staat geen 2 m! De Citotoetsers zijn het goede antwoord meteen zelf vergeten! Op deze Citotoets is nog meer aan te merken. Zou het antwoord anders zijn geweest wanneer Gijs de stelten had geleend? Wat voor relevante informatie is die verjaardag?

Deze Cito-opgave illustreert het slordige denken en formuleren, wat juist in de exacte vakken een doodzonde is, alsmede het onbenullig lage niveau van eisen aan het eind van de basisschool. Met zulke eisen is het geen wonder dat basisschoolleerlingen niet kunnen rekenen.

Zoetermeer