Pas verschenen

LITERATUUR

Bernlef: Het begin van tranen. Querido, 270 blz. € 12,50

Bundel met oude en nieuwe verhalen ‘van oude mensen, de dingen die voorbij gaan’.

Marek van der Jagt: Ik ging van hand tot hand Verz. werk. Geus, 796 blz. €24,90

Ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan komt uitgeverij De Geus dit jaar met een reeks jubileumuitgaven. De verzamelbundel met alle romans, verhalen, artikelen en columns van Marek van der Jagt, ingeleid door Arnon Grunberg verscheen tegelijk met de roman Spijkerschrift van Kader Abdolah (282 blz. € 19,90), het epos Mensenlandschappen van Nâzim Hikmet (vert. Els Hansen, Ruud Keurentjes en Wim van den Munkhof, 574 blz. € 19,90) en Scheepsberichten van Annie Proulx (vert. Regina Willemse, 380 blz. € 19,90).

NON-FICTIE

Jeroen Euwe: De Nederlandse kunstmarkt 1940-45. Boom, 180 blz. € 19,50

Studie naar de ontwikkelingen op de kunstmarkt tijdensWO II, toen als gevolg van achterlating of in beslagname van particulier kunstbezit de prijzen omhoog schoten en de omzet ongekende hoogten bereikte.

Florentino García Martinez en Adam van der Woude (m.m.v. Mladen Popovic): De rollen van de dode zee. Ten Have, 988 blz. €49,90

Nieuwe editie van Nederlandse vertaling van de joodse manuscripten uit de eerste eeuw voor en na Chr. die bij hun vondst 60 jaar jaar geleden insloegen als een bom, maar pas in de jaren negentig openbaar werden.

Loes Gompes & Merel Ligtelijn: Spiegel van Amsterdam Geschiedenis van Felix Meritis. Rozenberg, 360 blz. € 35,–

Geïllustreerde uitgave over de historie van het genootschap Felix Meritis (1777) en zijn gelijknamig gebouw.

André Klukhuhn: Alle mensen heten Janus Het verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en godsdienst. Bert Bakker, 916 blz. € 29,95

Uitgebreide en verbeterde versie van De geschiedenis van het denken uit 2003, André Klukhuhns historisch overzicht van kunst, filosofie en wetenschap als middelen om de werkelijkheid te begrijpen.